Kentsel Dönüşüm

Mevcut binaları, sosyal donatılara, otoparka ve yeşil alanlara sahip depreme dayanıklı kaliteli yaşam alanlarına dönüştürüyoruz.

Restorasyon

Binlerce yıllık bir medeniyet geçmişi olan ülkemizde, tarihi ve kültürel yapıları, aslına uygun ve tarihine duyarlı kalarak tekrar eski ihtişamlı hallerine kavuşturuyoruz.

Konut

Modern yaşama hitap eden, şehrin ruhuna uygun ve kaliteli sosyal yaşam alanlarına sahip apartman daireleri ya da müstakil evler inşa ediyoruz.

Sosyal ve Kültürel Yaşam Alanları

Şehir sakinlerinin sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerini sürdürebilecekleri kamu kurumlarıyla işbirliği içinde yaşam alanları inşaa ediyoruz.