Restorasyon

Yükseliş İnşaat Restorasyon Projeleri

Kurulduğu günden bu yana insana, çevreye ve şehre katkıda bulunmayı hedefleyen Yükseliş İnşaat, bitirdiği yapılar kadar çeşitli restorasyon projelerini de hayata geçirmiştir. Mimarlık, mühendislik ve tasarım disiplinlerini bir araya getirerek görsellik açıdan dolgun, modern yapılar inşa etmek kadar tarihi yapıların özüne sadık kalınarak yenilenmesi de Yükseliş İnşaat’ın uzmanlık alanına girmektedir.

Restorasyon İşlemleri Nasıl Yapılıyor?

İnşa edildikleri zamana göre tarihi yapılar için belli bir süre sonra bakım, taşıma, temizleme, onarım ve yenileme çalışmaları yapılmalıdır ancak her çalışmada olduğu gibi restorasyon projelerinde de birtakım yönetmelikler, ruhsatlar ve izinler dikkate alınmalıdır. Firma olarak Yükseliş İnşaat da tarihi özgünlüğe sadık kalarak restorasyon çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütmektedir.

Firmamızın restorasyon projeleri ile ilgili tüm birimleri ihale öncesinde kendi çalışmalarını yapmaktadırlar. Yenilenecek olan binanın 1. derecede tarihi yapı mı yoksa 2. derecede tarihi yapı mı olduğu birimlerimiz tarafından araştırılır. İlk kategorideki binalara/yapılara çok da fazla müdahale edilemeyeceğinden, daha çok 2. derecedeki binalar için ihaleye girilir. Ve buradaki çalışmalar da daha çok cephe ile alakadardır. İhale aşaması ve sonraki aşamalarda da birçok devlet kurumundan gerekli izinler alınmaktadır. Belediyeler, Anıtlar Kurulu, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu (Koruma Kurulu) bu kurumların başında gelmektedir. Çalışma yapılacak bina ile ilgili fotoğraf, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri tasarlanıp ilgili kurumlardan gelecek izinler beklenir ve ruhsat çıkması durumunda restorasyon projesine başlanır.

Gerekli izinler alınıp çalışmaların başlaması durumunda öncelikli olarak binada/yapıda eskiye göre bozulan asıl yer tespit edilerek çalışmalar sürdürülür. Bir restorasyon projesinde sağlamlaştırma, temizleme, taşıma veya tekrardan inşa etmek gibi tekniklere başvurulacağı için Yükseliş İnşaat yetkilileri bu tekniklerden en uygununu yerine getirir. 

Restorasyon ve Yükseliş İnşaat

Yükseliş İnşaat için, mimari restorasyon projeleri mühim önem arz etmektedir ve üzerinde hiçbir detayın kaçırılmadığı çalışmalardır. Firmamızın tarihi misyonu ve bu alandaki çalışmalar, şehre tekrar değer kazandırması açısından yetkililerimizce büyük ciddiyetle yürütülmektedir. Bugün kadar İstanbul ve Anadolu’da devletimiz tarafından firmamıza verilen ihalelerle misyonumuzu hakkıyla yerine getirme fırsatını elde etmiş bulunmaktayız. Gelecekteki restorasyon projelerimizde de tıpkı ilk günkü enerjimiz ile var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

PROJELER