• Valide-i atik darulkurrası restorasyonu.JPG
  • Valide-i atik darulkurrası restorasyon projesi.JPG
  • üsküdar validei atik darulkurrası restorasyonu.JPG
  • mimari restorasyon.JPG
  • valide-i atik darulkurrası.JPG

Valide-i Atik Darulkurrası Restorasyonu

Üsküdar Valide-i Atik Darülkurrası Tarihi

Osmanlılar döneminde Darülkurralarda Kur’an hafızları dinlenir ve icazetlerini yine bu mekânlarda alırlardır. Tarihi Üsküdar Valide-i Atik Darülkurrası Üsküdar’da Çinili Camii Sokağı’nda bulunmaktadır. Valide-i Atik Külliyesi’nin bir parçası olan bu yapı Mimar Sinan tarafından 1583 yılında yapılmış ve 1894 yılındaki depremde yıkılmış ve ciddi oranda zarar görmüştür. 18. asırda Darüssaade Ağası Feridun Ağa yapısı kısmen onardığı ve buraya kitaplar vakfettiği için yapının ismi bazı zamanlarda kendisiyle de anılır olmuştur. Bazı dönemlerde çeşitli onarımlar olsa da geçirdiği depremden itibaren ciddi bir restorasyon görmeyen Valide-i Atik Darülkurrası, Yükseliş İnşaat tarafından büyük bir özveri ile 2018 yılında restore edilmiştir.

Valide-i Atik Darülkurrası Restorasyon Projesi

Yükseliş İnşaat’ın mimar ve mühendisleri gerekli disiplinler gereği 2018 yılında restorasyon projesini başlatmış ve yine aynı yıl bu projeyi bitirmiştir. Tarihi darülkurra tek kubbeli bir yapıydı ve iç süslemeleri günümüze kadar ulaşan nadir orijinal malakari motiflerden oluşmaktaydı. Bu sebeple Yükseliş İnşaat uzmanları restorasyona büyük bir ciddiyetle yaklaşmıştır.

Yapının restore çalışmaları birkaç aşamadan oluşarak sürdürülmüştür. Bu darülkurra daha önceden konut olarak kullanıldığı için öncelikli olarak yapının muhdes ekleri sökülüp ana formu ortaya çıkartılmıştır. Ardından sırasıyla, kapatılmış olan kapı ve pencereler açılmıştır. Daha sonraki aşamalarda ise iç kısımdaki sıva, hatıl, taş söve, içlik ve dışlıklar, ahşap kapı ve pencereler, zemin döşemeleri onarılmıştır. Tüm bunlara ek olarak iç süslemeler ihya edilmiş ve son kontrollerden sonra Üsküdar Valide-i Atik Darülurrası Restorasyon Projesi tamamlanmıştır.

Yükseliş İnşaat yetkilileri İstanbul Üsküdar’ın kültürel zenginliklerini korumanın ve ona değer katmanın gururunu bu restorasyon projesi ile bir kez daha yaşamışlardır.

 

 

 

Proje Listesine Dön