Kentsel Dönüşüm

                                                                                                                   Yükseliş İnşaat Kentsel Dönüşüm Projeleri

Kurulduğu günden itibaren birçok projeye imza atan Yükseliş İnşaat, çeşitli disiplinleri bir araya getirerek güvenli ve konforlu yapılar inşa etmeye devem etmektedir. Hizmetlerimiz içerisinde önemli kalemler arasında kentsel dönüşüm projeleri de bulunmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Projelerinin Tarihsel Süreci

İnsanlığın 2. büyük devrimi niteliğinde olan Sanayi İnkılabı ile birlikte kentlerin çehresinde büyük bir değişim yaşanmış ve ilgili bölgenin kimliğini yansıtacak büyük, planlı kentler ortaya çıkmıştır. Ancak İkinci Dünya Savaşı kentlere ciddi zararlar vermiş ve akabinde ‘kentsel dönüşüm’ veya ‘kentsel yenileme’ kavramı gündeme gelmiştir. Ülkemiz her ne kadar İkinci Dünya Savaşına girmese de yaşanan büyük depremler ve doğal afetlerden sonra ‘kentsel dönüşüm projelerini’ daha çok dikkate alır olmuştur. Özellikle Erzincan, Gölcük ve Kaynaşlı’da yaşanan depremler kentsel yenileme çalışmalarını hızlandırmıştır.

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel dönüşüm, ülkemizde belli kriterlerde ve kanunlar çerçevesinde yapılmaktadır. Yapılacak olan tüm kentsel dönüşüm projeleri, 5393 sayılı belediye kanununun 73. maddesi ve 6306 sayılı kanuna uymak durumundadır. Bu kanunlar kentlerin çehresini korumayı ve riskli bölgeleri azaltmayı amaçlamaktadır. Yükseliş İnşaat, imza attığı ve atacağı tüm kentsel dönüşüm projelerinde devletimizin bu kanunlarına tümüyle riayet etmektedir. Bu bağlamda, kentsel dönüşüm veya kentsel yenileme çalışmaları; şehirlerimizin çehresini bozmadan onları tekrar yenilemeye, deprem riski olan bölgelerdeki yapıları daha dayanıklı hale getirmeye ve artan konut yoğunluğa modern çözümler sunmaya dayanmaktadır. Ancak bununla birlikte, kentsel dönüşüm projeleri noktasında dikkat edilmesi gereken birçok nokta bulunmaktadır.  

Kentsel Dönüşüm Projelerinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kanunlar ve diğer kriterler çerçevesinde kentsel yenileme projelerinde öne çıkan bir takım hususlar bulunmaktadır. Yükseliş İnşaat yetkilileri hem ülkemizdeki hem de yurt dışındaki kentsel dönüşüm projelerini incelemiş ve kendi birikimiyle birlikte bir yol haritası çıkarmış, önceliği de kentsel yenilemenin nerelerde olacağına vermiştir. Firmamız, kentsel dönüşüm projelerini daha çok plansız yapılaşmanın olduğu yerlerde, kalite normallerinin altındaki yerlerde ve deprem / doğal afet açısından riskli yerlerde yapmaktadır. Ardından; mimari, mühendisli ve ekolojik dengeleri dikkate alacak şekilde şehirlerin çehresini korumaya çalışmıştır. Kentsel dönüşüm demek; bulunan her yeşil alanın projeye açılacağı veya sadece riskli alanların projeye açılacağı bir husus değildir.

Kentsel dönüşüm projelerinde, dikkat edilmesi gereken huşular elbette bunlardan ibaret değildir. Projeler oluşturulurken binaların dönüşümü gibi sosyal çevrenin de dönüşümü sağlıklı bir şekilde planlanmalı ve üst yapı kadar alt yapı çalışmalarına da önem verilmelidir. Kentsel dönüşüm projelerini kısaca özetlemek gerekirse; bu projelerin geleceğe dönük sağlıklı projeler olmasını sağlamak ve süreci geleceğe yatırım projesi olarak düşünmek en gerçekçi yaklaşım olacaktır.

Temel amacı; insana, doğaya ve şehre katkı sağlamak olan Yükseliş İnşaat kuruluşundan bugüne kadar kentsel dönüşüm projelerinde tüm hususları hiçbir detayı atlamadan yerine getirmiş ve bundan sonra da sizlerle birlikte yeni projelere imza atmak için var gücüyle çalışmaktadır.

PROJELER